Teknolojinin ekonomi politiği:

MAKİNELER VE İŞÇİ SINIFI

Çalışma ekonomisi doktoru Arif Koşar ile işçi sınıfı ve toplum nezdinde; teknoloji ve makineleşmenin etkilerine dair konuştuk. Robotların ne olduğu ve daha da önemlisi iktisadi olarak ne anlama geldiği konusuyla başladığımız sohbetimizde makineleşmenin ilk dönemlerine uğradıktan sonra otomasyonun işçi sınıfı üzerinden etkilerine odaklandık. Bu bölümde teknoloji ve işçi sınıfının arasındaki diyalektik ilişkinin sebepleri ve sonuçlarını derinlemesine inceledik. Robotlaşmanın toplumsal etkilerinin ne olacağı ve buna verilen tepkiler üzerinden günümüzdeki duruma baktığımız bölümde gelecek hakkındaki fikirlere göz attık. Alternatif bir siyasi ve ekonomik sistemin hali hazırdaki gelişmeleri toplum için ne şekilde kullanabileceğine dair umut dolu öngörülerle bitirdik.

İÇİNDEKİLER

FASİKÜL 1: GİG EKONOMİSİ
Kompleks'in ilk fasikülünde gig ekonomisini derinlemesine inceliyoruz. Tarihsel süreçten kapsadığı iş kollarına; ekonomi-politiğinden işçi portelerine, güvencesiz çalışmanın yansıdığı güncel alanlara odaklanıyoruz.
BÖLÜM 1
GİG EKONOMİSİ 101
BÖLÜM 2
BUGÜNE YANSIMALARI
BÖLÜM 3
İNSANA YANSIMALARI
BÖLÜM 4
KÜLTÜRE YANSIMALARI
BÖLÜM 5
GELECEK

KOMPLEKS BÜLTENİNİ TAKİBE ALIN!​