BÖLÜM 1
GİG EKONOMİSİ 101

Bölüşüm Şoku ve İşçiler:

Güvencesizlik ve Krizin Gölgesinde

Doç. Dr. Ümit Akçay, Türkiye’deki ekonomik güncel durumu analiz ederken işçi sınıfının içinde bulunduğu siyasi ve iktisadi durumu anlatıyor. 

Bu kapsamlı analizde, Türkiye’nin karmaşık ekonomik manzarasını derinlemesine ele alınarak ülkenin kriz mi yoksa yapısal bir dönüşüm mü yaşadığını incelenirken; bu bağlamda, ekonomik, döviz kuru kaynaklı veya yapısal nitelikli kriz kavramları da derinlemesine açılıyor. Bu krizlerin güvencesiz çalışanlar başta olmak üzere işgücü üzerinde yarattığı etkilerin enflasyonun etkileriyle birlikte, eşitsizlikleri ve zorlukları nasıl açığa çıkardığına odaklanılıyor. 

Merkez bankası faiz oranlarıyla piyasa dinamikleri arasındaki etkileşim de analiz edilerek, enflasyonun yönetimindeki rollerine ışık tutuluyor. Şirket kârlarının yükselmesi ve işçinin ekonomideki payının azalmasının, sosyal adalet ve eşit dağılım konularında tetiklediği tartışmalar da mercek altına alınıyor. Geleceğe yönelik olarak da ekonomik büyüme ihtiyaç duyulan potansiyel yollar; kalkınma modelinin rolü ve muhalefetin emek eksenli bir tabana oturmadığı sürece güçsüz kalacağı tartışması da bu analizde değinilenler arasında yer alıyor.

 

Paylaş

KOMPLEKS BÜLTENİNİ TAKİBE ALIN!​