Odaklandığı ana konuyu oluşturan her bir parçaya, derinlemesine bakarak analog ve dijital hikâyeler hazırlayan bir yayıncılık girişimidir. Bütünü tamamlayan bölümleri; fikir yazıları, söyleşiler, uzman yorumları, video, infografik ve veri analizi gibi araçlarla ele alır. Konunun tamamını, farklı açılardan araştırılmış bölümlerden oluşan bir fasikül olarak ortaya koyar.
FASİKÜL 1

Güvencesizlik Gig Platform

Ekonomisi

Nedir?

Konuları derinlemesine inceleyen bir yapılar bütünüdür

Bilginin bütününe erişmek için ihtiyaç duyulan, birbiriyle bağlantılı parçaların her birini araştıran bir yapılar bütünüdür. Bir grup yayıncının kolektif inisiyatifle halihazırdaki yayıncılık ortamına bir katkı yapma çabası; bunu yaparken de toplanan emek sayesinde haber ve bilgi külliyatına bir sayfa daha ekleme deneyidir. Bu çabanın, konuları derinlemesine takip etmek isteyen okuyucuların yanı sıra halihazırda kendi araştırmalarını yapan meslektaşlarına da fayda sağlayacağını umar.

Nasıl?

Bilginin, ‘açıklayıcı habercilik’ modeliyle, derinlemesine araştırılmış kaynaklar ışığında; demokratik, eşit mesafede sunulduğu bir dikey haber kanalı yaratmayı hedefler. Bunu yaparken, hedef konuya çoklu başlıklar altında odaklanarak düşünce ve hareket alanında genişleme yaratır. Odaklanılan konunun alt başlıklarının, bütünü anlamak için ihtiyaç duyulan anahtar niteliğinde olduğuna inanır.

Dikey; açıklayıcı habercilik modelinin sunduğu kaynaklardan faydalanır

Neden?

Kompleks konuları, dayanışmayla; özgür ve bağımsız bir yayıncılık anlayışıyla anlaşılır kılmanın önemine inanır

Kompleks konuları anlatmanın getirdiği zorluğu dert edinir, bu konuları ilgili örneklere yakınlaşarak anlama pratiğini önemser. Seçilen konuları kendi içinde safhalara bölüp; genel bir anlatım örgüsü içinde sunarak, okuyucu için akıcı bir hikâye kurgulamayı planlar. Kompleks bir bilgiler bütünü yaratırken; paylaşımcı ve dayanışma içinde özgür ve bağımsız bir yayıncılık ortamına katkı da bulunmayı kafaya takar.

Ne Şekilde?

Yeni medyanın bütün araçlarını barındıran bir yayın kompleksi kurar; internetsitesi, platform videoları, sosyal medya yayınları, ses kayıtları ve basılı fasiküllerle halihazırda kullanabileceğimiz diğer yayın araçlarını kullanır. Bunu yaparken öncelikli kriteri, yayın için kullanılan teknolojik ortama uygun içerikler üretmektir.

 

Teknolojik araçlardan basılı fasiküllere farklı medya araçlarını kullanmayı hedefler

Hangi Değerlerle?

Bir ağ gibi inşa edilen bilgi kompleksinin, dışa kapalı erişimle kısıtlanmasına karşı durur

Külliyata katkıda bulunduğu her bilgi parçasının açık bir bilgiler bütününe eklenmesini hayal eder. Herkesin ihtiyacı yönünde içeriklerini kullanmasını destekler. Konu hakkında yayınlanmış açık içeriklerden faydalanarak okuyucuyla paylaşır. Özetle bir bilgi kompleksi inşa etmeye çalışırken dışarıya kapalı sermaye internetine karşı, açık bir ağ için herkesin bu şekilde davranması gerektiğine inanır.