GİG PLATFORM GÜVENCESİZLİK

EKONOMİSİ

GİG PLATFORM GÜVENCESİZLİK EKONOMİSİ

Gig ekonomisinin incelendiği bu fasikülde bir tarafta tarihsel süreciyle ekonomi-politiği ve güncel durumu detaylıca açıklanırken diğer tarafta işçi portreleri üzerinden durumun güncelinin insana yansımalarını göreceğiz.

Kompleks, ‘Yeni İşçi’ serisinin ilk bölümü, ‘Gig Ekonomisi’ ile yayına başlıyor. Gig ekonomisinin inceleneceği bu sayıda bir tarafta tarih, ekonomi-politik, kültürel ve güncel durumu detaylıca incelerken diğer tarafta çalışan portreleri üzerinden insana yansımalarını anlamaya çalışacağız. Platform ekonomisinin yereldeki durumuna ek olarak çeviri ve derleme metinlerle yerel ile global arasında fark ve benzerlikleri ortaya çıkaracağız. Gig ekonomisinin kültüre olan etkilerini inceleyeceğimiz bölümde sinema, edebiyat, televizyon ve oyun dünyasına yansımalarını ve bu yansımaların geri dönüşlerini röportajlar ve derleme yazılar ile araştıracağız. Bu sayının son bölümünde önümüzdeki dönemde yerel ve dünya çapında ne tür gelişmeler olacağını yorumlayacağız. Öncelikle Avrupa Birliği’nde tartışılan Platform Çalışması Yönetmeliği’ni odağa alacağız. Yapay zekâ konusunu da işleyeceğimiz bu bölümde platformlar üzerindeki etkisini araştırırken, arka planda da platform işçilerinin vaziyetine yakından bakacağız. 

Neden Gig Ekonomisi?

Yeni İşçi’nin vaziyetini tasvir etmek için gig ekonomisiyle çıkıyoruz yola. Bu doğrultuda yeni işçi onun dahil olduğu bu yeni ekonomik düzeni incelerken; işçinin en güvencesiz olduğu ama aynı zamanda teknolojik olarak en gelişmiş ekonomik sistemi ele almak hedefimiz. Gig ekonomisi düzeni bir tarafta mevsimlik tarım işçilerini barındırırken diğer tarafta gelişmiş yazılımların düzenlediği sanal piyasalarda var olmaya çalışan işçileri kapsıyor. Bu da her iki uç üzerinden yeni işçinin ekonomik durumunu incelemek için benzersiz bir örnek ortaya çıkarıyor.

İkinci nokta ise lojistik yani dağıtımın tüketim ile birlikte bir çok ekonomist tarafından güncel ekonomik düzenin ana taşıyıcısı olarak addedilmeleri. Bu iki temel nokta üzerinden yapılacak tartışma, güncel durumun tasviri açısından bir analiz alanı sağlıyor.