klog //

FASİKÜL #1
GİG GÜVENCESİZLİK PLATFORM EKONOMİSİ
Kompleks'in ilk fasikülünde gig ekonomisini derinlemesine inceliyoruz.
Tarihsel süreçten kapsadığı iş kollarına; ekonomi-politiğinden işçi portelerine, güvencesiz çalışmanın yansıdığı güncel alanlara odaklanıyoruz.
YENİ YAZILAR
FASİKÜL #1
GİG GÜVENCESİZLİK PLATFORM

EKONOMİSİ

Kompleks'in ilk fasikülünde gig ekonomisini derinlemesine inceliyoruz. Tarihsel süreçten kapsadığı iş kollarına; ekonomi-politiğinden işçi portelerine, güvencesiz çalışmanın yansıdığı güncel alanlara odaklanıyoruz.
YENİ İÇERİKLER
BÖLÜM 1

Gig Ekonomisi 101

Tanımı, kapsadığı örnek iş kolları, tarihi gelişimi, artı ve eksi yanları, geleceğine dair araştırma örnekleri, uzman yorumları ve fikir yazılarıyla güvencesizlik ekonomisini tüm hatlarıyla araştırıyoruz.

KOMPLEKS BÜLTENİNİ TAKİBE ALIN!

Mail aboneliği için üye olun

İşler Değişirken:

GİG GÜVENCESİZLİK PLATFORM

EKONOMİSİ
Kısa süreli, ‘iş başına’ ücretlendirmeyle yürüyen gig ekonomisi; konunun uzmanlarına göre, 2025 yılına gelindiğinde bütün istihdamın üçte birini kapsayacak. Ne var ki işin karanlık yüzü de aslında gün gibi ortada!
Platformlaşan Sömürü Gig Ekonomisi:
Bİr Kontrol, Güvencesİzlİk ve Borçlandırma Modelİnİn Polİtİk Ekonomİ Eleştİrİsİ
Doç. Dr. Ümit Akçay ile
Bölüşüm Şoku ve İşçiler:
GÜVENCESİZLİK VE KRİZİN GÖLGESİNDE...
Avcı Toplayıcılardan Günümüze
TARİH BOYUNCA GİG ÇALIŞANLARI
İlk gig işçiler rahiplerden günümüzün platform temelli 'parça başı’ çalışanlarına; tarih boyunca güvencesizler.
GUY STANDING
Prekarya kelimesini güncel literatüre kazandıran Britanyalı ekonomist Guy Standing, güvencesiz emek ve bunun iktisadi yapısını örneklerle ortaya koyuyor.
Yapay Zeka Devrinde Prekarya:
Güvencesizlikten Gereksizliğe mi?
Yapay zekanın etkisiyle durum daha da sert hissedilebilir, çünkü işleri daha bölünmüş, geçici ve belirsiz hale getirebilir.
Vivek Chibber çevirisi
NEDEN HÂLÂ
İŞÇİ SINIFINDAN KONUŞUYORUZ?
Vivek Chibber çevirisi
ANAHTAR İŞÇİNİN ELİNDE
BÖLÜM 2

Bugüne Yansımaları

Gig ekonomisinin karşımıza çıktığı alanlarda cinsiyet eşitsizliğinden çalışma koşullarına, yerel örgütlenmelerden global araştırmalara güncel durumu mercek altına alıyoruz.

Esnaf Kurye
İŞÇİ, AMA DEĞİL
Sosyal politika uzmanı Erkan Kıdak anlatıyor: Neden "esnaf kurye"; işçilerin çalışma şartları nasıl, sistem nasıl işliyor?
Platform Emeği ve
TOPLUMSAL CİNSİYET
Gig çalışanı kadınlar mevcut toplumsal cinsiyet yargılarını ve bu yargıların getirdiği zorlukları ne şekilde deneyimliyor?
ÇOK BOYUTLU İŞÇİLEŞME
Emeğin ve işçiliğin tarihini siyaset bilimci, Tanzimat'tan Günümüze Türkiye İşçi Sınıfı Tarihi kitabının yazar ve editörlerinden Doç. Dr. Y. Doğan Çetinkaya’yla konuştuk.
BÖLÜM 3

İnsana Yansımaları

Bisikletli kuryelerden gündelik temizlik işçilerine hikâyenin sahadaki kahramanları çalışma koşullarını anlatırken; hukuk ve sosyal haklar uzmanlarından hak mücadelesinin süreçlerini dinliyoruz.

PATRONSUZ KURYELER:
Sürdürülebilir Pedal Ekonomisi
Kadıköy sokaklarında sürdürülebilir pedal ekonomisini çevirmeye devam eden kurye ağı.
SAHNE ARKASI
Festival Emekçilerinin Anatomisi
Mikrofonu konser ve festivallerin gerçekleşmesini sağlayan bu gizli kahramanlara uzattık.
BÖLÜM 4

Kültüre Yansımaları

Kültürün farklı alanlarına sirayet eden güvencesizlik; toplumsal ve kültürel dokuda derin izler bırakıyor. Sinemadan müzik ve edebiyata uzanan geniş yelpazede, bu ekonomik paradigmaların etkilerini gözlemliyoruz.

Büyük Sıfırlama’nın Ardından
YENİ "GEÇİCİ" DÜNYA
Hillary Leichter'in gig ekonomisinin geleceğini kurguladığı ilk romanı 'Temporary / Geçici'; adı bilinmeyen ve tam 23 ayrı işte birden çalışan kahramanın hayatını kendine özgü, ironik bir dille anlatıyor.
BÖLÜM 5
ÇOK YAKINDA

Çözüm ve Gelecek

Gig ekonomisinin ve güvencesizliğin gelecekte işçi sınıfı ve toplum üzerindeki muhtemel etkileri neler olacak? Avrupa Platform Yasası'nın ve işçi hareketlerinin dengeleyici gücü toplumun yararına değişimi sağlayabilecek mi? Siyasetçiler, gazeteciler ve sosyal bilimcilerle gelecek on yılın tahminlerini detaylıca değerlendiriyoruz.