klog //

FASİKÜL #1
GİG GÜVENCESİZLİK PLATFORM EKONOMİSİ
Kompleks'in ilk fasikülünde gig ekonomisini derinlemesine inceliyoruz.
Tarihsel süreçten kapsadığı iş kollarına; ekonomi-politiğinden işçi portelerine, güvencesiz çalışmanın yansıdığı güncel alanlara odaklanıyoruz.
FASİKÜL #1
GİG GÜVENCESİZLİK PLATFORM

EKONOMİSİ

Kompleks'in ilk fasikülünde gig ekonomisini derinlemesine inceliyoruz. Tarihsel süreçten kapsadığı iş kollarına; ekonomi-politiğinden işçi portelerine, güvencesiz çalışmanın yansıdığı güncel alanlara odaklanıyoruz.
YENİ İÇERİKLER
BÖLÜM 1

Gig Ekonomisi 101

Tanımı, kapsadığı örnek iş kolları, tarihi gelişimi, artı ve eksi yanları, geleceğine dair araştırma örnekleri, uzman yorumları ve fikir yazılarıyla güvencesizlik ekonomisini tüm hatlarıyla araştırıyoruz.

KOMPLEKS BÜLTENİNİ TAKİBE ALIN!

Mail aboneliği için üye olun

İşler Değişirken:

GİG GÜVENCESİZLİK PLATFORM

EKONOMİSİ
Kısa süreli, ‘iş başına’ ücretlendirmeyle yürüyen gig ekonomisi; konunun uzmanlarına göre, 2025 yılına gelindiğinde bütün istihdamın üçte birini kapsayacak. Ne var ki işin karanlık yüzü de aslında gün gibi ortada!
Platformlaşan Sömürü Gig Ekonomisi:
Bİr Kontrol, Güvencesİzlİk ve Borçlandırma Modelİnİn Polİtİk Ekonomİ Eleştİrİsİ
Doç. Dr. Ümit Akçay ile
Bölüşüm Şoku ve İşçiler:
GÜVENCESİZLİK VE KRİZİN GÖLGESİNDE...
Avcı Toplayıcılardan Günümüze
TARİH BOYUNCA GİG ÇALIŞANLARI
İlk gig işçiler rahiplerden günümüzün platform temelli 'parça başı’ çalışanlarına; tarih boyunca güvencesizler.
GUY STANDING
Prekarya kelimesini güncel literatüre kazandıran Britanyalı ekonomist Guy Standing, güvencesiz emek ve bunun iktisadi yapısını örneklerle ortaya koyuyor.
Yapay Zeka Devrinde Prekarya:
Güvencesizlikten Gereksizliğe mi?
Yapay zekanın etkisiyle durum daha da sert hissedilebilir, çünkü işleri daha bölünmüş, geçici ve belirsiz hale getirebilir.
Vivek Chibber çevirisi
NEDEN HÂLÂ
İŞÇİ SINIFINDAN KONUŞUYORUZ?
Vivek Chibber çevirisi
ANAHTAR İŞÇİNİN ELİNDE
BÖLÜM 2

Bugüne Yansımaları

Gig ekonomisinin karşımıza çıktığı alanlarda cinsiyet eşitsizliğinden çalışma koşullarına, yerel örgütlenmelerden global araştırmalara güncel durumu mercek altına alıyoruz.

Esnaf Kurye
İŞÇİ, AMA DEĞİL
Sosyal politika uzmanı Erkan Kıdak anlatıyor: Neden "esnaf kurye"; işçilerin çalışma şartları nasıl, sistem nasıl işliyor?
Platform Emeği ve
TOPLUMSAL CİNSİYET
Gig çalışanı kadınlar mevcut toplumsal cinsiyet yargılarını ve bu yargıların getirdiği zorlukları ne şekilde deneyimliyor?
ÇOK BOYUTLU İŞÇİLEŞME
Emeğin ve işçiliğin tarihini siyaset bilimci, Tanzimat'tan Günümüze Türkiye İşçi Sınıfı Tarihi kitabının yazar ve editörlerinden Doç. Dr. Y. Doğan Çetinkaya’yla konuştuk.
GİG EKONOMİSİ DEZAVANTAJLARINA RAĞMEN NEDEN TÜM DÜNYADA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR?
GİG EKONOMİSİ İŞSİZLİK İÇİN BİR ÇIKIŞ YOLU OLABİLİR Mİ?
ÇOK YAKINDA
ÖZLEM İLYAS İLE 'OFİSSİZ ÇALIŞMANIN SINIFSALLIĞI'
BÖLÜM 3

İnsana Yansımaları

Bisikletli kuryelerden gündelik temizlik işçilerine hikâyenin sahadaki kahramanları çalışma koşullarını anlatırken; hukuk ve sosyal haklar uzmanlarından hak mücadelesinin süreçlerini dinliyoruz.

Sürdürülebilir Pedal Ekonomisi
PATRONSUZ KURYELER
Kadıköy sokaklarında sürdürülebilir pedal ekonomisini çevirmeye devam eden kurye ağı.
ÖZEL BENLİĞİN KAMUSAL İNŞASI
Sosyal medya çağında şöhret ve kadınsılaşan emek
SAHNE ARKASI
Festival Emekçilerinin Anatomisi
SAHNE ARKASI
Tiyatro Emekçilerinin Anatomisi
ÇOK YAKINDA
İKİ FARKLI GÜVENCESİZ SEKTÖRDEN İZLENİMLER
Motorlu Kurye İşçileri Derneği
"ESNAF KURYE MODELİ KAPİTALİZMİN SON SÜRÜMÜ"​
Kadıköy sokaklarında sürdürülebilir pedal ekonomisini çevirmeye devam eden kurye ağı.
BÖLÜM 4

Kültüre Yansımaları

Kültürün farklı alanlarına sirayet eden güvencesizlik; toplumsal ve kültürel dokuda derin izler bırakıyor. Sinemadan müzik ve edebiyata uzanan geniş yelpazede, bu ekonomik paradigmaların etkilerini gözlemliyoruz.​

FANTASTİK KAHRAMANLARIN GİG EKONOMİSİYLE İMTİHANI
Büyük Sıfırlama’nın Ardından
YENİ "GEÇİCİ" DÜNYA
Hillary Leichter'in gig ekonomisinin geleceğini kurguladığı ilk romanı 'Temporary / Geçici'; adı bilinmeyen ve tam 23 ayrı işte birden çalışan kahramanın hayatını kendine özgü, ironik bir dille anlatıyor.
Güvencesizlik koşulları müzik üretimini olumsuz etkiliyor:
POPÜLER MÜZİĞİ KİM ŞEKİLLENDİRİYOR?
Popüler müzik kültüründe sınıfsal dinamikler müzisyenler için dışlama aracı olabilirken üretiminin gittikçe daha pahalı bir iş haline gelmesinin de olumsuz etkileri artıyor.
Gönüllülük ile Zorunluluk Arasında
STAJYER EMEĞİ
ESNEK ÇALIŞMA EKONOMİSİNİN YAYINCILIK SEKTÖRÜNE YANSIMALARI
BÖLÜM 5

Çözüm ve Gelecek

Gig ekonomisinin ve güvencesizliğin gelecekte işçi sınıfı ve toplum üzerindeki muhtemel etkileri neler olacak? Avrupa Platform Yasası'nın ve işçi hareketlerinin dengeleyici gücü toplumun yararına değişimi sağlayabilecek mi? Siyasetçiler, gazeteciler ve sosyal bilimcilerle gelecek on yılın tahminlerini detaylıca değerlendiriyoruz. ​

Geleceğin yeni sorusu:
ÇALIŞAN İNSAN, KENDİ HİKÂYESİNE SAHİP ÇIKABİLECEK Mİ?
Gig ekonomisini daha da belirsiz kılan bir başka enerji merkezi: Yapay zeka.
GİG UYGULAMALARI VE TERS SENTORLAR
EMEK ÖRGÜTLERİNİN ALTERNATİF BİÇİMLERİNİ ODAĞA ALMAK
Umut-Sen koordinatörü Başaran Aksu ile
YENİ DİJİTAL ÇAĞDA EMEK, SERMAYE VE ÖRGÜTLENME İLİŞKİLERİ
Arif Koşar ile 'Teknolojinin ekonomi politiği':
MAKİNELER VE İŞÇİ SINIFI
Platform kapitalizmine ve gig ekonomisine karşı arayışlar:
PLATFORM VE AÇIK KOOPERATİFLERİN KAMU İLE İŞBİRLİĞİ
Gig ekonomisi ve platform kapitalizmi günden güne etkisini hayatın her anında etkisini arttırırken, alternatif-karşıt örgütlenmeler ve politika önerileri de eş zamanlı olarak, bu harekete karşı bir direnç olarak gelişiyor.

KOMPLEKS BÜLTENİNİ TAKİBE ALIN!