FASİKÜL #1
GİG GÜVENCESİZLİK PLATFORM EKONOMİSİ
Kompleks'in ilk fasikülünde gig ekonomisini derinlemesine inceliyoruz.
Tarihsel süreçten kapsadığı iş kollarına; ekonomi-politiğinden işçi portelerine, güvencesiz çalışmanın yansıdığı güncel alanlara odaklanıyoruz.
YENİ İÇERİKLER
FASİKÜL #1
GİG GÜVENCESİZLİK PLATFORM

EKONOMİSİ

Kompleks'in ilk fasikülünde gig ekonomisini derinlemesine inceliyoruz. Tarihsel süreçten kapsadığı iş kollarına; ekonomi-politiğinden işçi portelerine, güvencesiz çalışmanın yansıdığı güncel alanlara odaklanıyoruz.
BÖLÜM 1

Gig Ekonomisi 101

Tanımı, kapsadığı örnek iş kolları, tarihi gelişimi, artı ve eksi yanları, geleceğine dair araştırma örnekleri, uzman yorumları ve fikir yazılarıyla güvencesizlik ekonomisini tüm hatlarıyla araştırıyoruz.

KOMPLEKS BÜLTENİNİ TAKİBE ALIN!

Mail aboneliği için üye olun

İşler Değişirken:

GİG GÜVENCESİZLİK PLATFORM

EKONOMİSİ
Kısa süreli, ‘iş başına’ ücretlendirmeyle yürüyen gig ekonomisi; konunun uzmanlarına göre, 2025 yılına gelindiğinde bütün istihdamın üçte birini kapsayacak. Ne var ki işin karanlık yüzü de aslında gün gibi ortada!
Platformlaşan Sömürü Gig Ekonomisi:
Bİr Kontrol, Güvencesİzlİk ve Borçlandırma Modelİnİn Polİtİk Ekonomİ Eleştİrİsİ
Doç. Dr. Ümit Akçay ile
Bölüşüm Şoku ve İşçiler:
GÜVENCESİZLİK VE KRİZİN GÖLGESİNDE...
Esnaf kurye:
İşçi, ama değil
Sosyal politika uzmanı Erkan Kıdak anlatıyor: Neden "esnaf kurye"; işçilerin çalışma şartları nasıl, sistem nasıl işliyor?
Konum Tabanlı Platform Emeği ve
TOPLUMSAL CİNSİYET
Gig çalışanı kadınlar mevcut toplumsal cinsiyet yargılarını ve bu yargıların getirdiği zorlukları ne şekilde deneyimliyor?
Esnaf Kurye
İŞÇİ, AMA DEĞİL
Sosyal politika uzmanı Erkan Kıdak anlatıyor: Neden "esnaf kurye"; işçilerin çalışma şartları nasıl, sistem nasıl işliyor?
Platform Emeği ve
TOPLUMSAL CİNSİYET
Gig çalışanı kadınlar mevcut toplumsal cinsiyet yargılarını ve bu yargıların getirdiği zorlukları ne şekilde deneyimliyor?
ÇOK BOYUTLU İŞÇİLEŞME
Emeğin ve işçiliğin tarihini siyaset bilimci, Tanzimat'tan Günümüze Türkiye İşçi Sınıfı Tarihi kitabının yazar ve editörlerinden Doç. Dr. Y. Doğan Çetinkaya’yla konuştuk.
YENİ İÇERİKLER