//klog

LİSTELER

  • Hakkı Özdal, felaket kapitalizminin deprem üzerinde yükselen ifadesini devletin deprem raporuna odaklanarak anlatmış.
  • E-skop’ta yapay zeka (doğru tabiriyle makine öğrenimi) üzerine bir durum değerlendirmesi var.
  • Artdog’dan Berlinale festivalindeki protestolar hakkında
  • Terrabayt’ta yayımlanan, ‘kötü görüntü savunusu’ başlıklı yazı okunası bir estetik eleştirisinin çevirisi.
  • Kültür emekçilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik bilimsel bilgi ve veriye dayalı araştırmalar yapan Kültür Emeği platformunda, emekçilerin bireysel deneyimlerine ortaklık etmek mümkün.
  • Emek Çalışmaları Topluluğu 2022 yılında gerçekleşen işçi eylemlerini raporlaştırmış.
  • Post Express dijital matbuat olarak yeniden karşımızda.
  • İKSV’nin hazırladığı Türkiye’de Yerel Kültür Ekosistemi araştırması kültürün yereldeki yansımalarını geniş bir veri havuzuyla sunuyor.
  • Berk Sayan, yapay zekanın müzik piyasasındaki etkisini ve kültür dünyasındaki durumu Bant Mag.’teki yazısında ele almış.
  • Sam Gindin’in ‘Sosyalizmin Neye Benzeyeceğini Söylemeliyiz’ metni alternatif bir düzen fikrinden bahsederken bunun neye benzeyeceğini göstermekten kaçınmamak üzerine odaklanıyor.

Kurye Hakları Derneği 2023 yılı motokurye ölümleri raporunu yayınladı.

Minik bir edebiyat dergisi olan Mikro-Scope yeni sayısını yayınlamış.

Altyazı dergisinde Sebahattin Şen son dönemin çok konuşulan filmi hakkında yazmış.

Salt’ın İstanbul Ansiklopedisi Arşivi kapsamında hazırladığı Başka Kayda Rastlanmadı şehir ile ilgilenenler için güzel bir kaynak.

Anadolu’nun küresel üretim zinciri içindeki yerini ve çağdaş kapitalist entegrasyon sürecini inceleyen Türkiye kapitalizminin zayıf halkası: Anadolu’da “Küresel Fabrika” ve “Hinterland” gelişimi Praksis’de okunabilir.

Sömürgecilik kıskacındaki Afrika ve sanatın bu noktadaki rolü ve bakış açısı hakkında iki çeviri.

Emre Yeksan işçi sınıfının güncel siyasi durumunu ve ‘güç siyaseti’ üzerinden zorladığı olanakları yazmış.

20. YY başında Türkiye’de yaşamış farklı bir sanatçı portresi olarak Cihan Budak’ın hikayesi

Geç kapitalizm fikri ile tanınan ekonominin uzun dalgalar halinde hareket ettiğini savunan Ernst Mandel hakkında bir çeviri.

Gelir eşitsizliğinin had safhaya arttığı bu dönemde ücret ve emek ilişkisi üzerine Kansu Yıldırım yazmış.

Toplumsal Cinsiyetlendirilmiş Şiddet, Sömürü ve Direniş: İranlı Mülteci Kadınların Yalova’daki Deneyimleri isimli teziyle 2 ödül alan araştırmacı / akademisyen Cemile Gizem Dinçer ile bir söyleşi.

Cerenler Vakfı tarafından yayınlanan ve iş hukuku uzmanı Dr. Murat Özveri tarafından hazırlanan Türkiye İşçi Hukuku kitabı yayınlandı.

Birikim Dergisi’nde platform ekonomisi ve bunun karşısında platform sosyalizmi ihtimali tartışılmış.

Mark Fisher ve Nick Land gibi akademisyenler tarafından 90’ların sonunda kurulan ve teori-kurgu çatışması üzerinden eleştirel bir toplumsal teori ortaya koymaya çalışan CCRU kolektifinin bir grup yazısı Heimatlos tarafından çevrilmiş.

Polen Ekoloji Kolektifi’nin Milano’da gerçekleşen İklim Adaleti Kongresi yorumları ve Kolombiya’da gerçekleştirilen Yeryüzü Sosyal Konferansı hakkındaki yazısı ilgiye değer.

Manifold Wax podcastinde Bladerunner 2049 filmini farklı cephelerden tartışmışlar.

NewsLabTurkey Research Hub tarafından hazırlanan “Risk, Tehdit, Heyecan: Türkiye Haber Medyasında Yapay Zekâ Söylemleri” başlıklı araştırma raporu; sağlık ve eğitim gibi temel insani alanlardaki etkisi ve potansiyeli her geçen gün daha çok hissedilen yapay zekâ teknolojilerinin Türkiye medyasındaki izini, niteliksel içerik ve söylem analizi yoluyla sürüyor.

“Sorunlarımız ortak, bir gün hepimiz mülteci olabiliriz” diyen Ken Loach, son filmi ‘The Old Oak’ üzerine Arif Bektaş’ın sorularını yanıtlamış.

Emin Altan’ın 2015–2020 yılları arasında üzerinde çalıştığı “Çernobil” adlı fotoğraf serisini ve nükleer felaketin veçhelerini farklı açılardan inceleyen on üç makaleyi bir araya getiren; Cemil Aksu’nun editörlüğünü üstlendiği yayınına göz atın.

Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durum hakkında üzerine düşünülmesi gereken bir analiz.

İnsanlık hâlleri odaklı gündem dışı konular üzerine Ceren Yartan’ın hazırladığı ‘11 Dakika’ isimli podcast‘ı, pazar dinlemesi olarak öneriyoruz.